Impressum

Upoznajte Telegramovu redakciju

Telegram: Portal za društvena i kulturna pitanja

Izdavač: Telegram media grupa d.o.o.
Uprava: Saša Milinović, Miran Pavić

Zagreb, Pavletićeva 1
OIB: 36974788949
[email protected]


Glavna urednica
JELENA VALENTIĆ

Izvršni urednici
VANJA DOŠEN, FILIP RAUNIĆ I INES LUKIĆ

Urednik fotografije
VJEKOSLAV SKLEDAR

Novinari, kolumnisti i suradnici
GORANKO FIŽULIĆ, DRAGO HEDL, DRAGAN MARKOVINA, ALEKSANDAR HOLIGA, BORIS HOMOVEC, MLADEN PLEŠE, RAŠELJKA ZEMUNOVIĆ, TAJANA VLAŠIĆ, JERKO MIHALJEVIĆ, BORKO VUKOSAV, BOBA BLAŠKOVIĆ, ANA RAIĆ-KNEŽEVIĆ

Direktor dosega i prometa
DAVOR IGRIĆ

Direktor društvenih mreža
DARKO LUKAČEVIĆ

Kreatvni direktor
MIHOVIL RADAUŠ

Šef developmenta
MARKO BANUŠIĆ


Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem MBS: 080341252, IBAN: HR73 23600001101437160 Zagrebačka banka d.d. Temeljni kapital društva iznosi 3.700.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti