Čuli smo da je obnovljen kultni Bernardijev mural na Keršovanijevu trgu, otišli smo tamo da vidimo kako izgleda

Bernardijeva Urbana slika stvorena je 1980., no dugo je bila zapuštena

ZADNJA IZMJENA: Nov 22, 2017
Foto: Borko Vukosav

Kultni mural Urbana slika, koju je 1980. godine na zgradi na zagrebačkom Trgu Otokara Keršovanija stvorio veliki hrvatski arhitekt i dizajner Bernardo Bernardi, desetljećima je polako propadao. Kroz godine je bilo brojnih inicijativa, peticija i drugih pokušaja kako bi se Grad napokon natjeralo na obnovu, no ništa se nije dogodilo. Dosad.

Naime, slika neba s oblacima, koja se nalazi na fasadi zgrade na Keršovanijevu trgu, zajedno sa žutim stupovima postavljenim ispred, napokon je obnovljena. Mural koji se nalazi preko puta dječjeg parka tako je sačuvan od potpunog uništenja i zaborava.

Mural na Trgu Otokara Keršovanija bernardi je stvorio 1980. Borko Vukosav

Maštovit dječji crtež

Njegovu veličinu i važnost svojedobno je u svom radu opisala i urbana antropologinja Sonja Leboš, koja je također bila jedna od inicijatorica obnove murala.

Godinama traju inicijative da se obnovi Borko Vukosav

“Skladan odnos sadržanih oblika predstavlja onaj stupanj kultivacije prostora koji je uspio, jer je srastao s okolinom u kojoj se nalazi, ne potire stvari oko sebe već ih naglašava, a uz to nametljivo privlačan i zanimljiv, prizivajući k sebi. To je svakako postignuto i bojom. Intenzivna žuta boja kubusa, crvenilo ukrasne cigle obziđa i modra boja neba na fasadi čini ih uočljivim, asocira na maštovit dječji crtež što, zapravo, upućuje na nezaobilazan dječji faktor čemu svjedoči i blizina parka s dječjim igralištem”, piše.

‘Park unutar parka’

Potom nastavlja: “Bernardi ovom instalacijom gotovo da stvara park unutar parka, dajući ivici bloka smisleni završetak te oplemenjujući čitavi kontekst u kojeg intervenira”, napisala je svojedobno u svojoj interdisciplinarnoj studiji Gradske četvrti Maksimir.

Bernardi je mural, inače, stvorio s Nenadom Iljićem, prema odabranom projektu na natječaju koji je raspisan na inicijativu nekadašnjeg Narodnog sveučilišta Maksimir.