Impressum

Upoznajte Telegramovu redakciju

Telegram:
Portal za društvena i kulturna pitanja.
I svijet koji dolazi.

Izdavač: Telegram media grupa d.o.o.
Uprava: Miran Pavić, Saša Milinović

Zagreb, Pavletićeva 1
OIB: 36974788949
[email protected]


Glavna urednica
JELENA VALENTIĆ

Izvršni urednici
VANJA DOŠEN, FILIP RAUNIĆ I INES LUKIĆ

Urednik fotografije
VJEKOSLAV SKLEDAR

Novinari, kolumnisti i suradnici
BOŽO KOVAČEVIĆ, GORANKO FIŽULIĆ, DRAGO HEDL, ĐIVO ĐUROVIĆ, DRAGAN MARKOVINA, ALEKSANDAR HOLIGA, MLADEN PLEŠE, BARBARA MAJSTOROVIĆ, MIHOVIL TOPIĆ, BERNARD JURIŠIĆ, TAJANA VLAŠIĆ, JERKO MIHALJEVIĆ, BORKO VUKOSAV, BOBA BLAŠKOVIĆ, ANA RAIĆ-KNEŽEVIĆ, ANDREA BOŽIĆ, IVAN LUZAR, VANJA ŽEŽELIĆ


Direktorica prodaje oglasa
BRANKA LOVRIĆ

Direktorica content marketinga
SILVANA MRVELJ

Kreativni direktor
MIHOVIL RADAUŠ

Voditelj razvoja
MARKO BANUŠIĆ

Direktor dosega i prometa
DAVOR IGRIĆ

Direktor društvenih mreža
DARKO LUKAČEVIĆ


Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem MBS: 080341252, IBAN: HR73 23600001101437160 Zagrebačka banka d.d. Temeljni kapital društva iznosi 3.700.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti