Politika & Kriminal

Ispravak teksta 'Kako je Vilim Ribić za smiješan novac kupio kuću od vlasnika tvrtki koje radi milijunske poslove s njegovim sindikatom'

FOTO: VJEKOSLAV SKLEDAR

Odvjetnik Vilima Ribića poslao je demanti koji prenosimo u cijelosti


Dana 9. veljače 2021. godine na internet stranici www.telegram.hr u članku naslova „Kako je Vilim Ribić za smiješan novac kupio kuću od vlasnika tvrtki koje radi milijunske poslove s njegovim sindikatom“ objavljene su nepotpune i netočne informacije o g. Vilimu Ribiću i njegovoj obiteljskoj kući.

Nije točno da bi g. Vilim Ribić neistinito informirao javnost o životu u podstanarstvu. Vilim Ribić živio je u podstanarstvu do 2016. godine, a preselio se u novoizgrađenu obiteljsku kuću u 60. godini života, te mu predmetna nekretnina predstavlja jedinu nekretninu koju ima u vlasništvu. Izjave o tome da živi kao podstanar u mračnom stanu davao je dok je živio u podstanarstvu, ali ne i poslije toga.

Nije točno da bi se predmetna nekretnina mogla smatrati urbanom vilom. Nekretnina je u naravi obiteljska kuća, ima ukupnu neto površinu od 209,05 m2, od čega prizemlje predstavlja trosobni stambeni prostor zatvorene površine 90,35 m2, ne računajući stubište površine 6,10 m2, lođu površine 9,75 m2 i nenatkriveni balkon površine 2 m2. Podrum nekretnine ima ukupnu neto površinu od 100,85 m2 te nije pogodan za stanovanje s obzirom da sa sjeverne i istočne strane nema nikakvog prozora, sa zapadne strane ima dva uska prozora, a samo su na južnoj strani dva velika francuska vrata za ulaz u podrum.

Nije točno da bi g. Vilim Ribić predmetnu nekretninu kupio od poduzeća koje je gradilo zgrade za sindikat u kojem je g. Ribić zaposlen, već je kupio od poduzeća za prodaju nekretnina koje nikada nije poslovalo sa Sindikatom. Nije točno da je g.Vilim Ribić predmetnu nekretninu kupio „za smiješan novac“ ispod tržišne cijene. Sukladno procjembenom elaboratu stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina predmetna nekretnina je na dan 3. lipnja 2015. godine imala tržišnu vrijednost u iznosu 92.460, te je u roh-bau fazi kupljena za iznos od 90.000 EUR u HRK protuvrijednosti i plaćena mjesec dana prije izrade procjene. Procjena vještaka poslovne banke je bila uvjet za dobivanje kredita.

Predmetna kuća g. Ribića kupljena je vlastitim sredstvima, od čega je većina ostvarena štednjom, a manji dio nasljedstvom i participacijom supruge, dok su završni radovi na kući djelomično financirani bankovnim kreditom. Ukupan trošak kupnje kuće, kao i završnih
radova na kući i dvorištu koji su trajali do 2020. godine, iznosili su 180.000 EUR, o čemu g. Vilim Ribić posjeduje odgovarajuću dokumentaciju.

Prema javno dostupnim statističkim podacima, tržišne cijene nekretnina, a osobito kuća, u 2015. godini bile su niže od današnjih tržišnih cijena, te su bile drukčije tržišne okolnosti u građevinarstvu. Primjerice, Večernji list je sredinom 2014. godine objavio da je „Prodaja kuća drastično pala“, dok su Večernji list i Državni zavod za statistiku krajem 2020. godine objavili da su „u Zagrebu prosječno nekretnine rasle za 42% od 2015 do druge polovice 2020. godine.

Nije točno niti to da bi g. Zoran Kovač ili poduzeća u njegovom vlasništvu sudjelovali u projektu izgradnje sindikalnog doma na adresi Zagreb, Florijana Andrašeca 18A. Izgradnju sindikalnog doma izvodilo je društvo Tehnika d.d. iz Zagreba. Zoran Kovač postao je direktor društva Sindikat gradnja tek nakon izgradnje i useljenja u sindikalni dom, sa zadatkom održavanja te zgrade. Stoga nije točno da bi g. Vilim Ribić do kuće došao financijskim transakcijama ljudi koji danas posluju sa sindikatom. Slijedom svega navedenog, objavljene informacije su netočne i nepotpune, a objavom istih povrijeđena su prava osobnosti g. Vilima Ribića, čime mu je nastala šteta po ugled, čast i ime.“

Za Vilima Ribića, odvjetnički ured Bistrović

Za još članaka poput ovog, prijavite se na Telegramove newslettere

Bespoštedno novinarstvo koje gura društvo naprijed.

Za neograničeno čitanje Telegrama i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa.

Pretplatite se
Već imam pretplatu