Portal za društvena i kulturna pitanja. I svijet koji dolazi.

Politika & Kriminal

Kako je omiljeni profesor s PMF-a ušao u Sabor kao veliko iznenađenje

U parlament je, na listi Možemo!, ušao i Damir Bakić. Što o njemu znamo?

FOTO: Borko Vukosav

Kao treći na listi Možemo! u 1. izbornoj jedinici, u novi saziv Hrvatskoga sabora ušao je Damir Bakić, redoviti profesor s Matematičkog odsjeka zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Kako danas kaže za Telegram, osvojeni mandat mu je iznenađenje i nije ga očekivao pa na pitanje kako se osjeća odgovora – “zbunjeno”.

Široj je javnosti Bakić postao poznat krajem 2017., kada se kandidirao na izborima za rektora Sveučilišta u Zagrebu, izazvavši time aktualnog rektora i imenjaka, Damira Borasa. Bakić se tada zalagao za otvorenije, transparentnije i progresivnije Sveučilište, kritizirajući dotadašnji način upravljanja i odlučivanja na Sveučilištu te nudeći drukčiji pristup. Senat Sveučilišta premoćno se, pak, odlučio za Borasa; Bakić je pritom uspio prikupiti tek 15 glasova članova Senata, od njih ukupno 70.

U znanosti se bavi i matematikom osiguranja

U kampanji koja je prethodila jučerašnjim izborima, Bakić je često istupao o temama znanosti i (visokog) obrazovanja, no komentirao je i mirovinski sustav. Manje poznat podatak, no Bakić je 1999. bio član povjerenstva za pripremu mirovinske reforme i u okviru rada u tom povjerenstvu, napisao je više stručnih elaborata o raznim aspektima izračuna mirovina kao i o novom sustavu mirovinskog osiguranja u cjelini.

Osim na preddiplomskoj i diplomskoj razini matematike, gdje predaje jedan od temeljnih predmeta, Linearnu algebru, predaje i studentima poslijediplomskog specijalističkog studija Aktuarske matematike gdje uče matematiku osiguranja i bave se specifičnim osiguranjima, od životnog, preko zdravstvenog, mirovinskog. Napisao je tri sveučilišna udžbenika, mentorirao devet doktorskih disertacija, član je Hrvatskog matematičkog društva i Hrvatskog aktuarskog društva, a kao Fulbrightov stipendist proveo je akademsku 2003./2004. godinu na Washington University u St. Louisu u SAD-u.

Zgodno je spomenuti i kako mu je mentor na diplomskom (1981.), magistarskom (1985.) i doktorskom radu (1990.) bio profesor Hrvoje Kraljević, također s Matematičkog odsjeka PMF-a, ujedno i bivši ministar obrazovanja.

39 godina ‘službe na fakultetu’

Bakić ove godine puni 39 godina na PMF-u ili, kako kaže, “39 godina službe na fakultetu, što znači 39 generacija”. Još se 1981. zaposlio kao asistent, a “supstancijalno važnima” u radnome vijeku, Telegramu ističe nagrade Brdo, koje studenti dodjeljuju najboljim nastavnicima, a on ih je osvojio u više navrata. “Najviše što sam u životu na poslu postigao i na što sam najponosniji, upravo je taj odnos s fakultetom, s nastavom, sa studentima i sa Sveučilištem. Tim sam pozivom zadužen, kao i povjerenjem koje s njime dolazi”, govori profesor Bakić.

S pogledom prema saborskom mandatu i, istovremeno, prema nastavi na fakultetu, kaže kako nipošto ne želi napustiti predavanja. “Ako postoji mogućnost, volio bih nastaviti predavati na fakultetu”, ističe. Što se tiče tema kojima će se baviti u Saboru, kaže da svi iz Možemo! kane vrlo angažirano sudjelovati u svim raspravama. “Spletom okolnosti znam o mirovinskim sustavima, tu je svakako i obrazovanje, ali bit ćemo maksimalno angažirani u svakoj od tema”, kaže profesor.

Enorman entuzijazam

Zanimalo nas je i kako se našao u priči oko Zagreb je naš i Možemo!. Stvarni pokretač, kaže, bila je njegova supruga, kroz borbu za park na Savici, gdje i sami stanuju. “Borba na Savici prethodila je osnivanju Zagreb je naš i tu sam upoznao taj krug ljudi”, prisjeća se Bakić. Slično kao i sa Zagreb je naš, od početka je bio uključen u Inicijativni odbor platforme Možemo!, a oko angažmana u ovim platformama, Bakić ne skriva enorman entuzijazam.

“Moj motiv, drive, entuzijazam proizlaze iz ljudi u kojima sam vidio iskrenost i autentičnu poziciju, s idejom zalaganja za javno dobro, a ne za neke privatne interese. Taj entuzijazam u mome slučaju u principu ide do granice ljudskog povjerenja”, zaključuje novi saborski zastupnik.