Portal za društvena i kulturna pitanja. I svijet koji dolazi.

Politika & Kriminal

Na maturi se zbog grešaka priznavao bod ili dva. Kako je moguće da su sada priznali 16 i o svemu šutjeli?

Netransparentnom dodjelom nezapamćenih 16 bodova, iz NCVVO-a otvaraju prostor sumnji u nove muljaže oko mature

Telegram je u petak otkrio detalje skandala na ovogodišnjem ljetnom roku državne mature. Učenicima četiri talijanske škole u Hrvatskoj, koji su na talijanskom jeziku polagali ispit iz Matematike, priznati su bodovi zbog krupnih grešaka Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u prijevodu ispita s hrvatskog na talijanski.

Tako je ukupno 13 učenika, koji su pisali višu razinu matematike, zbog grešaka NCVVO-a dobilo čak 16 bodova, a četiri boda priznata su za ukupno 102 učenika koji su pisali osnovnu razinu matematike na talijanskom jeziku. NCVVO o tome nije transparentno izvijestio na svojim web stranicama, usprkos takvoj uvriježenoj pozitivnoj praksi kada dođe do greške.

Nije, međutim, problem samo u neobjavi odluke o priznavanju bodova, već i u činjenici da je, sa 16 priznatih bodova, učenicima zbog greške Centra priznat zapravo nezapamćen broj bodova otkako se u Hrvatskoj provodi državna matura. I sve je prešućeno do Telegramovog otkrića.

NCVVO nije prijavio gigantsku grešku

Koliko je bilo značajno, u ovome slučaju, iz vedra neba dobiti 16 bodova na maturi iz matematike, najbolje ocrtava činjenica da je za dvojku bilo potrebno ostvariti najmanje 15 bodova. Drugim riječima, ako je netko od 13 učenika koji su pisali višu razinu matematike na talijanskom jeziku nakon pisanja ispita imao nula bodova, uz priznavanje gigantskih 16 od NCVVO-a, komotno je mogao položiti ispit solidnom dvojkom.

Zbog enormne količine priznatih bodova uslijed grešaka NCVVO-a, još više čudi što NCVVO o tome nije izvijestio. Takve se eventualne odluke inače transparentno objavljuju. Na primjer, na ljetnom roku mature 2017. godine, svim učenicima koji su polagali ispit iz Likovne umjetnosti, priznat je jedan bod jer se u zadatku pogrešno tražilo da se zaokruži lik Ivana Krstitelja umjesto lika Ivana Evanđelista. Odluka o priznavanju tog boda uredno je objavljena.

Odluke su se dosad transparentno objavljivale

Na ljetnom roku mature 2018. godine, svim učenicima koji su polagali Fiziku, Centar je kao točne priznao dva ponuđena odgovora zato što u zadatku nije bilo jasno naznačeno prema kojoj priznatoj konvenciji treba računati rad plina u p, V grafu. Odluka o ovom propustu Centra također je objavljena. Na istom roku te godine, svim pristupnicima ispita iz Talijanskog materinskog jezika, priznat je jedan bod zbog pogreške u zadatku.

Dapače, na ovogodišnjem ljetnom roku objavljene su dvije odluke o priznavanju jednoga boda; na ispitu iz Španjolskog jezika i na ispitu iz Biologije. Učenicima je na višoj razini Španjolskog priznat bod na jednome zadatku jer se ispostavilo da dva ponuđena rješenja mogu biti točna. Jedan je bod priznat i pristupnicima koji su ispit iz Biologije polagali u inačicama s fontom 14 i fontom 28 zbog greške u tisku koja je u tim inačicama nastala.

Najavili da neće dovesti u pitanje transparentnost mature

Dakle, višegodišnja praksa pokazuje da nema ničeg neobičnog u tome da a) NCVVO pogriješi u ispitima i zatim b) transparentno izvijesti o greški i dodijeljenim bodovima. U spornom slučaju koji je otkrio Telegram, opravdanje o “čistoj slučajnosti” kao razlogu neobjave odluke o dodjeli čak 16 bodova jednostavno nije dovoljno. Situacijom u kojoj zbog greške dodjeljuju nezapamćeno mnogo bodova i o tome šute, iz Centra samo otvaraju prostor sumnji u nove muljaže oko državne mature.

Stoga nije naodmet podsjetiti na istup v.d. ravnatelja NCVVO-a Vinka Filipovića početkom ovogodišnjeg ljetnog roka mature. “Eliminirat ćemo svaku mogućnost koja će dovesti u pitanje temeljni smisao državne mature – transparentnost i pravednost”, rekao je Filipović početkom lipnja. Nakon provedene mature ipak se, eto, bavimo netransparentnostima Centra.

Telegram Klub kolaž Telegram Klub kolaž
Telegram Klub logo

Klub ekskluzivnih ponuda, pogodnosti i popusta,
samo za pretplatnike Telegrama.

Saznajte više