Portal za društvena i kulturna pitanja. I svijet koji dolazi.

Politika & Kriminal

Politika & Kriminal Otkrili smo novog hit HDZ-ovca. Bivši gradonačelnik Slunja godinama davao poslove tvrtki svoje supruge

Dok je Jure Katić bio gradonačelnik, njegova supruga Evica za grad je dostavljala cvijeće, organizirala pogrebe i isporučivala hranu

FOTO: PIXSELL

HDZ-ovac Jure Katić, koji je godinama bio gradonačelnik Slunja, a sada je predsjednik tamošnjeg Gradskog vijeća, uvukao je svoj grad u neugodan sudski spor. Naime, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa utvrdilo je da je u drugom mandatu svojoj supruzi omogućio unosne poslove s gradom. Kako su takvi ugovori nezakoniti, državno odvjetništvo tražilo je od Trgovačkog suda u Zagrebu da ih poništi.

Nedavno je donesena nepravomoćna presuda kojom je zahtjev državnog odvjetništva prihvaćen, a Grad Slunj osim što mora raskinuti ugovore s Katićevom suprugom, mora zajedno s njom nadoknaditi i 10 tisuća kuna sudskih troškova.

Ovo je treći slučaj u kojem je Katiću utvrđen sukob interesa za vrijeme vođenja Grada Slunja. Naime, osim što je poslovao sa svojom suprugom, dao je i koncesiju tvrtki u kojoj je bio suvlasnik, te je svog poslovnog suradnika postavio u Upravno vijeće gradskog dječjeg vrtića. Najnoviji postupak protiv Katića Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo je prije nekoliko dana, s obzirom na to da nije na vrijeme podnio izvještaj o imovinskom stanju nakon što je prestao biti gradonačelnik.

Državno odvjetništvo tužilo Slunj i cvjećarku

Na sudu je Grad Slunj završio zbog gotovo 200 tisuća kuna vrijednih računa što su plaćeni “3M cvjećarnici” u vlasništvu Katićeve supruge Evice. Svi ti ugovori bili su utemeljeni na sukobu interesa, pa je državno odvjetništvo tražilo od suda da ih poništi. Kako će se nakon raskidanja ugovora Grad Slunj raskusurati s Katićevom suprugom, tek ostaje za vidjeti.

Prema nepravomoćnoj presudi Trgovačkog suda u Zagrebu svi ugovori grada i cvjećarnice više ne vrijede. Iako su i predstavnici grada i sama Evica Katić tvrdili kako su svi poslovi bili uredno obavljeni prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa država je dužna tražiti poništenje spornih ugovora.

Dugogodišnja suradnja s Gradom Slunjem

Inače, Katić je, gradonačelnik Slunja postao u srpnju 2014. godine. Odnio je pobjedu na lokalnim izborima, a obrt njegove supruge tada je već surađivao s gradom. On je tu suradnju nastavio bez da je zatražio mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Oporba je u više navrata ukazivala da Katićeva supruga ima poslove s gradom što je, tvrdili su, postao eklatantan sukob interesa u trenutku kada je njezin muž došao na čelo Slunja.

“Moja supruga već 20 godina surađuje s gradom. Obavijestio sam o tome Povjerenstvo već tri puta”, pravdao se Katić. Inače, osim cvjećarnice, njegova supruga ima registriran i bistro 3M, te pogrebno poduzeće. Za Slunj je dostavljala i cvijeće i organizirala pogrebe i isporučivala hranu.

Ručkovi, cvijeće, svijeće, pogrebi…

U presudi u koju je Telegram dobio uvid problematizirani su ugovori sklapani od svibnja 2014. do prosinca 2018. godine. Prema računima koje je gospođa Katić ispostavljala svom mužu radilo se o iznosima od 300 kuna pa do 12 tisuća. Ukupno je cifra narasla na 178.900,88 kuna. Plaćeni su joj aranžmani, svijeće i lampioni za razne prigode, ali i ugostiteljske, te pogrebne usluge. Sve je to gradu i isporučeno.

Međutim, kako niti jedan ugovor utemeljen na sukobu interesa ne može ostati na snazi, tako je sud sada poništio ugovore Grada Slunja s 3M Cvjećarnicom.

Zakasnio prijaviti sukob interesa?

“Grad Slunj doista je bio u poslovnom odnosu s 3M Cvjećarnicom u vrijeme dok je gradonačelnik bio Jure Katić. Ne osporavamo odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, no stava smo kako ove ugovore ne bi trebalo poništiti jer su i jedna i druga strana ispunile ugovorne obveze”, tvrdili su na sudu predstavnici Grada Slunja.

I gospođa Katić uvjeravala je kako je sve poslove za grad uredno i kvalitetno obavila. “Sve što je naručeno isporučili smo u roku”, naglasila je protiveći se poništenju ugovora.

Inače, Katić je tek 2018., nakon što je u više navrata javno prozvan zbog poslovanja s vlastitom suprugom, zatražio od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa mišljenje o mogućoj suradnji Grada Slunja i njegove supruge. Zbog toga je i utvrđeno da je sve do tada bio u sukobu interesa.

Što je na kraju presudom utvrdio sud?

Ni za Trgovački sud u Zagrebu nije bilo dileme – ugovori Grada Slunja i 3M Cvjećarnice su poništeni.

“Kako je u slučaju ništetnih pravnih poslova svaka stranka dužna vratiti drugoj sve ono što je primila na temelju takvog ugovora, sam način vraćanja bit će eventualno predmet nekog drugog postupka u kojem će se utvrđivati je li moguće vraćanje onog što su stranke primile na temelju ništetnog ugovora, odnosno ima li mjesta davanju odgovarajuće naknade u novcu ako se narav onoga što je ispunjeno protivi vraćanju”, stoji u nepravomoćnoj presudi Trgovačkog suda u Zagrebu. Drugim riječima, ako presuda postane pravomoćna, tek će se vidjeti kako će Grad Slunj riješiti ovaj pravni problem sa suprugom bivšeg gradonačelnika.

Telegram Klub kolaž Telegram Klub kolaž
Telegram Klub logo

Klub ekskluzivnih ponuda, pogodnosti i popusta,
samo za pretplatnike Telegrama.

Saznajte više