Portal za društvena i kulturna pitanja. I svijet koji dolazi.

Politika & Kriminal

Otkrivamo važnu presudu: građani ne moraju plaćati akontacijske rate za struju, HEP ih nezakonito ovršuje

Zahtjev za plaćanje akontacijskih rata nije zakonit, stoji u pravomoćnoj presudi

Telegram je dobio uvid u važnu pravomoćnu presudu koju je jedna Zagrepčanka dobila protiv HEP Elektre, dokazavši da su je pokušali nezakonito ovršiti za akontacijske rate za struju. Iako je platila sve što je potrošila, HEP Elektra je inzistirala da podmiri i neplaćene akontacijske rate. Radi se o procjeni, a ne o stvarnoj potrošnji, odnosno isporučenoj usluzi koja se šalje kupcima električne energije.

Sada je sud utvrdio da HEP Elektra ne može inzistirati da potrošači unaprijed plate akontacijsku ratu. Inače, na osnovu tih akontacijskih rata HEP Elektra temelji i svoj polugodišnji obračun, koji su, smatra, kupci dužni platiti.

Gospođa se borila godinama

Odvjetnik Boris Jukić, koji je zastupao ovu Zagrepčanku pred sudom, objasnio nam je kako je ona u ovaj pravni spor s HEP Elektrom ušla još prije desetak godina. Uporno je dokazivala da ne mora platiti struju koju nije potrošila. No, jednako uporno HEP Elektra je pokretao protiv nje ovrhe. U više su joj navrata prijetili i da će joj iskopčati struju zbog tog navodnog duga – neplaćenih novčanih obveza.

Inače, gospođa nije jedina koju HEP Elektra ovršuje zbog akontacijskih rata, ali je sada uspjela pravomoćno dokazati da je to bilo nezakonito. Unatoč tome HEP Elektra i danas šalje identične akontacijske rate te kreće u postupke ovrhe, ako ih građani ne plate.

Sudska borba protiv HEP Elektre

“Moja stranka je primijetila da su u računu izdanom nakon konačnog obračuna sadržane i mjesečne novčane obveze uvećane za navodni dug na datum prethodnog obračuna. Dakle, HEP Elektra joj je, kao kupcu, takvim obračunom pokušala naplatiti po procjeni, a ne po stvarno potrošenoj, odnosno isporučenoj električnoj energiji. Time su neisporučenu uslugu nezakonito pretvorili u mjesečnu novčanu obvezu. Drugim riječima, prilikom polugodišnjeg obračuna su procijenjene iznose tretirali kao da se radi o stvarnoj isporuci, te tvrdili da im pripada novac”, pojašnjava detalje sudskog postupka odvjetnik Jukić.

Potvrđuje nam kako su i on i njegova klijentica bili uporni u dokazivanju nezakonitosti ove ovrhe. Pozvali su se na Zakon o zaštiti potrošača i podnijeli prigovor na procjenu akontacijske rate. Nisu prestajali tvrditi da HEP Elektra nastoji nezakonito naplatiti uslugu koja nije izvršena.

Evo što je HEP Elektra radila

“To je kao da netko želi naplatiti robu koja nije isporučena”, slikovit je odvjetnik Jukić koji je zajedno sa svojom klijenticom uporno na sudu objašnjavao da se akontacijska rata može i ne mora platiti. Naime, ona, prema njihovom stavu, služi isključivo potrošaču da mu eventualno olakša plaćanje.

“Sada je i sud rekao da se plaća samo ekvivalent stvarno isporučene električne energije”, ističe Jukić.

Tijekom procesa ukazali su sudu na još jedan propust – akontacijska rata nije tzv. vjerodostojna isprava na osnovu koje se može pokrenuti ovrha. Naime, taj dokument uopće nije u skladu s Ovršnim zakonom. Prema tom zakonu vjerodostojna isprava mora imati naveden predmet, vrstu i opseg obveze. U ovom slučaju to bi bila količina stvarno isporučene i utrošene struje u određenom periodu.

Što na sve kaže HEP Elektra?

Predstavnici HEP Elektre uvjeravali su sud da se akontacijska rata ipak mora platiti, te da imaju pravo ovršiti potrošače koji ih ne podmire.

“Akontacijskim sustavom naplate procjenjuje se mjesečna potrošnja svakog kupca u razdoblju do idućeg obračuna. To je i definirano Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom”, pojašnjavali su ljudi iz HEP Elektre tijekom procesa. Ti Opći uvjeti predviđaju procjenu buduće potrošnje na osnovu onoga što je potrošeno u prethodnom, sezonskom razdoblju.

I Ustavni sud se bavio ovime

Gospođa iz Zagreba u prilog svome stavu priložila je i odluku Ustavnoga suda iz 1990. iz koje proizlazi da doista ne mora plaćati ono što nije potrošila i da akontacijske rate nemaju karakter novčane obveze jer ne sadrže sve podatke koje mora sadržavati račun da bi bio u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima. Te odredbe, napominje Jukić, do danas nisu promijenjene.

Sada je do istog zaključka došao i Općinski sud u Novom Zagrebu čiju je presudu potvrdio Županijski sud u Zadru. “Tek kada je potraživanje za električnu energiju ekvivalent stvarno utrošenoj električnoj energiji, što se izražava računom, potrošač je u obvezi platiti taj iznos”, stoji u pravomoćnoj presudi.

Odvjetnik Jukić smatra da je ova presuda važna za sve ostale potrošače, te je zadovoljan što je sud konačno potvrdilo ono što je njegova klijentica tvrdila od početka pravne bitke s HEP Elektrom.

Telegram Klub kolaž Telegram Klub kolaž
Telegram Klub logo

Klub ekskluzivnih ponuda, pogodnosti i popusta,
samo za pretplatnike Telegrama.

Saznajte više