Portal za društvena i kulturna pitanja. I svijet koji dolazi.

Politika & Kriminal

Politika & Kriminal Ovi će ljudi nakon Borasa voditi Sveučilište. Za inovacije će biti zadužen nekadašnji Sanaderov šef HŽ-a

Stjepan Lakušić odabrao je svoju ekipu prorektora

FOTO: Sveučilište u Zagrebu

S početkom nove akademske godine 1. listopada, na dužnost je stupio Stjepan Lakušić, novi rektor Sveučilišta u Zagrebu. Lakušić je izabran još početkom ožujka kada ga je Senat Sveučilišta većinom glasova izabrao među četiri kandidata. Lakušić na ovoj dužnosti zamjenjuje dosadašnjeg rektora Damira Borasa koji je na čelu Sveučilišta proveo osam godina, odnosno dva mandata. Lakušić će, poput svog prethodnika, biti inauguriran 18. listopada na svečanoj ceremoniji u HNK, a za danas je sazvao izvanrednu sjednicu Senata na kojoj je predstavio svoje prorektore.

Prorektori pomažu rektoru u radu, a na prijedlog rektora bira ih upravo Senat natpolovičnom većinom glasova. Rektor Lakušić predložio je osam prorektorskih imena, odnosno jednog prorektora više no što ih je imao bivši rektor Boras. Za svoje najbliže suradnike, Lakušić je Senatu predložio dvije žene i šest muškaraca. Svi su jednoglasno izabrani.

Riječ je o Borisu Brkljačiću (Medicinski fakultet), Dubravku Majetiću (Fakultet strojarstva i brodogradnje), Jurici Pavičiću (Ekonomski fakultet), Tomislavu Josipu Mlinariću (Fakultet prometnih znanosti), Anamariji Musi (Pravni fakultet), Tiboru Penteku (Fakultet šumarstva i drvne tehnologije), Tomislavu Bolanči (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) i Jasenki Ostojić (Muzička akademija).

Radiolog zadužen za studente

Boris Brkljačić na mjesto prorektora za studente, preddiplomske i diplomske studije dolazi s prodekanske pozicije na Medicinskom fakultetu, gdje je bio zadužen za međunarodnu suradnju pa se čini kako u Rektoratu mijenja dosadašnji “resor”. Brkljačić je radiolog i predstojnik je Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Medicinskog fakulteta u KB Dubrava. Od 2011. godine je član izvršnog odbora European Society of Radiology, a iza njega je bogata znanstvena karijera. Dosad je djelovao i kao član Sveučilišnog savjeta te Etičkog savjeta Sveučilišta.

Riječ je o tijelima koja su za mandata rektora Borasa bitno marginalizirana i ograničena u radu. Dubravko Majetić, donedavni dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje, dolazi na mjesto prorektora za znanost, istraživanje i poslijediplomske studije. Od 1988. radi na FSB-u na tamošnjem Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava, odnosno na Katedri za strojarsku automatiku. U prorektorsku ekipu stiže još jedan donedavni dekan, i to Ekonomskog fakulteta; Jurica Pavičić pokrivat će resor međunarodne i međuinstitucijske suradnje.

U upravi i bivši šef HŽ-a

Dolazi s Katedre za marketing, dvije godine na fakultetu je bio prodekan za znanstveno-istraživački rad i administraciju, potom još četiri godine prodekan za međunarodnu suradnju i akreditacije, a od 2018. do 2022. obnašao je dužnost dekana Ekonomskog fakulteta. Tomislav Josip Mlinarić, dosadašnji dekan Fakulteta prometnih znanosti, postaje prorektor za inovacije, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom. Na fakultetu radi na Zavodu za željeznički promet. Od travnja 2004. do rujna 2005. bio je generalni direktor i predsjednik Uprave HŽ-a.

Za prorektoricu za upravljanje kvalitetom i etiku izabrana je Anamarija Musa, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu s Katedre za upravnu znanost. Musa je od 2001. godine zaposlena na Pravnom fakultetu, a široj je javnosti poznata iz razdoblja kada je obnašala dužnost prve Povjerenice za informiranje u Republici Hrvatskoj, u razdoblju od 25.10.2013. do 25.10.2018. S obzirom na netransparentnost i zatvorenost uprave Sveučilišta pod Borasom, ovaj izbor za prorektorsko mjesto na prvu zvuči posebno ohrabrujuće.

Financije dekanu FKIT-a

Na čelo resora kojim je dosad čvrstom rukom gospodario Borasov najbliži suradnik, prorektor Ante Čović, zasjeda dosadašnji dekan Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Tibor Pentek. Bit će zadužen za organizaciju, infrastrukturni razvoj i ljudske potencijale. Polje znanstvenog interesa su mu optimizacija šumske prometne infrastrukture te projektiranje i izgradnja šumskog transportnog sustava na okolišno prihvatljiv način. Na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije zaposlen je od 1996. godine.

Sa Zavoda za analitičku kemiju, odnosno s mjesta donedavnog dekana Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije na mjesto prorektora za poslovanje i digitalizaciju, dolazi Tomislav Bolanča. Riječ je o čovjeku koji će biti zadužen za višestruko problematične financije Sveučilišta. Bolanča je, istaknimo, tijekom Borasovog mandata zasjeo na čelu sveučilišnog Odbora za proračun koji ima voditi računa o sveučilišnim financijama.

Njegovo imenovanje uslijedilo je nakon smjene dotadašnjeg predsjednika Odbora za proračun, profesora Zorana Nakića, koji je prethodno potpisao otvoreno pismo Odbora o tome da nemaju pojma što Boras čini s javnim novcem na Sveučilištu. Na koncu, za prorektoricu za umjetnost, kulturu i međusveučilišnu suradnju izabrana je Jasenka Ostojić, dirigentica i redovna profesorica na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Vodi Zbor i Komorni zbor Muzičke akademije. I u mandatu rektora Borasa, za umjetničko područje na Sveučilištu bio je zadužen profesor s Muzičke akademije.

Telegram Klub kolaž Telegram Klub kolaž
Telegram Klub logo

Klub ekskluzivnih ponuda, pogodnosti i popusta,
samo za pretplatnike Telegrama.

Saznajte više