Portal za društvena i kulturna pitanja. I svijet koji dolazi.

Politika & Kriminal

Steže se oko Borasa. Nakon skandala, ministar traži hitnu reakciju Savjeta Sveučilišta

Ministar Fuchs posebno podsjeća da Sveučilišni savjet može sazvati sjednicu Senata Sveučilišta u Zagrebu

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs zatražio je od Luke Burilovića, predsjednika Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Zagrebu, da tijelo koje vodi reagira na aktualnu situaciju na Sveučilištu, u skladu sa svojim ovlastima. Fuchs je, preciznije, zatražio od Savjeta da analizira i utvrdi činjenice i pravne okolnosti aktualne situacije na zagrebačkom sveučilištu koje trenutačno potresa ozbiljna i višestruka kriza.

Na tragu regionalne inicijative #NisamTražila, studenti/ce na fakultetima prijavljuju seksualno uznemiravanje i zlostavljanje, a na razini Sveučilišta nema odlučnog odgovora na poplavu prijava. S druge strane, kroz mega skandal prolazi i rektor Damir Boras osobno, nakon što je Telegram otkrio da je u počasno zvanje promovirao umirovljenog profesora iako je znao da ga je bivša studentica optužila za seksualno zlostavljanje. Osim toga, ozbiljno je eskalirala upravljačka kriza na Filozofskom fakultetu.

Sjednica Savjeta u najkraćem mogućem roku

“S obzirom na aktualna događanja na Sveučilištu u Zagrebu molim vas, kao tijelo koje nadzire zakonitost djelovanja sveučilišnih tijela i tijela sastavnica, da analizirate i utvrdite činjenične i pravne okolnosti u aktualnoj situaciji na Sveučilištu u Zagrebu te da donesete i provedete aktivnosti, mjere i odluke u skladu s vašim ovlastima te nas izvijestite o učinjenom”, piše Fuchs Buriloviću i Sveučilišnom savjetu.

Ministar u dopisu podsjeća Burilovića i Savjet na njihovu zadaću koju imaju na Sveučilištu, prije svega da brinu o razvoju Sveučilišta i njegovoj interakciji s društvom u kojem djeluje. Osim toga, kako to propisuje Statut Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišni savjet mora pratiti i analizirati djelatnosti Sveučilišta u skladu sa Statuom, raspravljati o razvojnim odlukama Senata Sveučilišta, nadzirati izvršavanje zadaća Sveučilišta u skladu sa zakonom i nadzirati zakonitost djelovanja sveučilišnih tijela.

Fuchs u dopisu Buriloviću posebno podsjeća da Sveučilišni savjet može sazvati Rektorski kolegij ili Senat Sveučilišta i na dnevni red staviti određena pitanja iz svoje nadležnosti. Kako Telegram neslužbeno doznaje, predsjednik Savjeta Burilović će u najkraćem mogućem roku sazvati sjednicu Sveučilišnog savjeta.

Sveučilišni savjet može sazvati Senat

Spomenimo u ovome kontekstu kako se Senat Sveučilišta, kojemu predsjeda rektor Boras, gotovo godinu dana ne sastaje uživo. Sjednice Senata održavaju se elektronički, e-mail poštom pa nije omogućena uvriježena akademska rasprava. Članovi Senata na takvim se elektroničkim sjednicama putem maila tek očituju o predloženim točkama dnevnoga reda, a nekoliko je senatora u nekoliko navrata upozoravalo na neadekvatnost takvih sjednica Senata.

Sveučilišni bi savjet, u skladu sa svojim ovlastima, mogao sazvati sjednicu Senata adekvatnu okvirima akademske rasprave i odlučivanja.

Aktualni saziv Sveučilišnog savjeta broji 12 članova: Luka Burilović, predsjednik Sveučilišnoga savjeta, zamjenica predsjednika Sveučilišnoga Savjeta akademkinja Milena Žic Fuchs, predstavnici Hrvatskog sabora Joško Klisović i akademik Željko Reiner, gradonačelnik Varaždina Ivan Čehok, zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević, predstavnik HGK Darinko Bago, predstavnici Sveučilišta u Zagrebu profesori Peruško Bogdanić, Boris Brkljačić, Nedjeljko Perić i akademik Mirko Orlić te predstavnik Studentskog zbora Ante Bundović.