Portal za društvena i kulturna pitanja. I svijet koji dolazi.

Politika & Kriminal

Ustavni sud donio je Odluku koja o slučaju plagiranja ministra Barišića kaže manje više isto što i Barišić i Plenković

Saborski Odbor nije završna instanca

Ustavni sud donio je Odluku prema kojoj je pokrenut postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom, te je ukinut članak 7. stavak 4. Etičkog kodeksa Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju. Radi se o članku kojim se saborski etički odbor stavlja postavlja hijerarhijski iznad etičkih odbora fakulteta i sveučilišta. Ustavni je sud ocijenio, kako stoji u tekstu Odluke, da ” Odboru nije dano ovlaštenje da “razmatra i rješava” kao tijelo “završne instance” “u predmetima nečasnih akademskih ponašanja” kako je to propisano osporenom odredbom Etičkog kodeksa.

Također, takva ovlast nije mu dana niti jednom drugom odredbom Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju”. Sud je ocjenom praktički potvrdio tezu ministra Pave Barišića, koju je u saboru ponovio i premijer Andrej Plenković, da saborski Odbor nije trebao raspravljati o optužbama za plagiranje protiv ministra Pave Barišića jer su prijave odbacili etički odbori u sklopu Sveučilišta u Zagrebu i Splitu.

Saborski Odbor nije instancijsko tijelo

Podsjećamo, afera oko optužbi za plagiranje ministra Pave Barišića pokrenuta je nakon što je saborski Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, kojem je u to vrijeme predsjedavao akademik Vlatko Silobrčić, odlučio razmatrati stare i na saborskom Odboru nikad obrađene prijave protiv ministra Barišića. Gospodin Barišić se od optužbi, između ostalog, branio i činjenicom da prijave protiv njega već obrađivane na etičkim odborima sveučilišta i da je zaključeno da se u njegovom slučaju ne radi o plagiranju.

Saborski Odbor je prijave protiv Barišića, o kojima se na drugim etičkim odborima već raspravljalo, svejedno obrađivao jer je Odbor pod Silobrčićem promijenio svoj etički kodeks i postavio se hijerarhijski iznad etičkih odbora pojedinih fakulteta i sveučilišta. Kako je Silobrčić, između ostalog i u razgovoru za Telegram, tvrdio, Sabor je promjenu kodeksa prihvatio.

Odbor ima samo konstatacijske ovlasti

Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti članka sedam Etičkog kodeksa podnijelo je Sveučilište u Zagrebu, koje zastupa rektor Damir Boras. Spornim su smatrali da tijelo izvan sveučilišta imaju ovlasti donositi odluke koje se tiču unutarnjeg funkcioniranja sveučilišta. Iz raspravljanja i glasovanja se izuzeo predsjednik ustavnog suda Miroslav Šeparović koji je javno polemizirao sa Silobrčićem. Ustavni sud je ustvrdio da je Odbor imao zakonsku ovlast za izmjene i dopune vlastitog Etičkog kodeksa, no prigovor predlagatelja, Sveučilišta u Zagrebu, polazio je od toga da je saborski Odbor, postavljajući se kao drugostupanjsko tijelo izašao iz okvira svojih ovlasti.

U odluci Ustavnog suda stoji da Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju saborski Odbor nije predvidio kao instancijsko tijelo, već da Odboru pripadaju tzv. “konstatacijske ovlasti, to jest ovlasti da svoja mišljenja i stajališta o etičkoj prihvatljivosti odnosno neprihvatljivosti daje u obliku preporuka, prijedloga ili primjedbi, koje, međutim, po svojoj pravnoj naravi nisu obvezujuće”.