Impressum

Telegram:
Portal za društvena i kulturna pitanja.
I svijet koji dolazi.

Izdavač: Telegram media grupa d.o.o.
Uprava: Miran Pavić, Vedran Vereš

Zagreb, Petračićeva 4
OIB: 36974788949
kontakt@telegram.hr


Glavna urednica
JELENA VALENTIĆ

Izvršni urednici
VANJA DOŠEN I MARKO KNEŽEVIĆ

Urednik politike
JASMIN KLARIĆ

Urednik fotografije
VJEKOSLAV SKLEDAR

Novinari, kolumnisti i suradnici
DRAGO HEDL, ĐIVO ĐUROVIĆ, GORANKO FIŽULIĆ, MARKO REPECKI, ZRINKA PALADINO, DRAGAN MARKOVINA, ALEKSANDAR HOLIGA, MLADEN PLEŠE, MIHOVIL TOPIĆ, BERNARD JURIŠIĆ, ANA RAIĆ-KNEŽEVIĆ, DAVOR ŠPIŠIĆ, SANJA MODRIĆ, ANDREA BOŽIĆ, IVAN LUZAR, VEDRAN VRABEC, PETRA SMOLJAK, ANDREJ DIMITRIJEVIĆ, IRENA FRLAN GAŠPAROVIĆ, DORA KRŠUL, ZDRAVKA GRUND, KRISTIAN DOŠEN, KATARINA KNEŽEVIĆ, MILAN PAVIČIĆ, SANDRO LENDLER


Direktorica prodaje oglasa i marketinga
PETRA VELIJEVIĆ

Direktor operacija
MARKO BANUŠIĆ

Voditelj dizajna
MARIJAN MIKOLIĆ


Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem MBS: 080341252, IBAN: HR73 23600001101437160 Zagrebačka banka d.d. Temeljni kapital društva iznosi 3.700.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti

Telegram Klub kolaž Telegram Klub kolaž
Telegram Klub logo

Klub ekskluzivnih ponuda, pogodnosti i popusta,
samo za pretplatnike Telegrama.

Saznajte više