Impressum

Telegram:
Portal za društvena i kulturna pitanja.
I svijet koji dolazi.

Izdavač: Telegram media grupa d.o.o.
Uprava: Miran Pavić, Vedran Vereš

Zagreb, Petračićeva 4
OIB: 36974788949
kontakt@telegram.hr


Glavna urednica
JELENA VALENTIĆ

Izvršni urednici
VANJA DOŠEN, DALIBOR MILJUŠ, MARKO KNEŽEVIĆ

Urednik politike
JASMIN KLARIĆ

Urednik fotografije
VJEKOSLAV SKLEDAR

Novinari, kolumnisti i suradnici
DRAGO HEDL, ĐIVO ĐUROVIĆ, GORANKO FIŽULIĆ, MARKO REPECKI, ZRINKA PALADINO, DRAGAN MARKOVINA, ALEKSANDAR HOLIGA, MLADEN PLEŠE, MIHOVIL TOPIĆ, BERNARD JURIŠIĆ, ANA RAIĆ-KNEŽEVIĆ, DAVOR ŠPIŠIĆ, SANJA MODRIĆ, ANDREA BOŽIĆ, IVAN LUZAR, VEDRAN VRABEC, PETRA SMOLJAK, ANDREJ DIMITRIJEVIĆ, IRENA FRLAN GAŠPAROVIĆ, DORA KRŠUL, KRISTIAN DOŠEN, KATARINA KNEŽEVIĆ, SANDRO LENDLER


Direktorica prodaje oglasa i marketinga
PETRA VELIJEVIĆ

Direktor operacija
MARKO BANUŠIĆ

Voditelj dizajna
MARIJAN MIKOLIĆ


Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem MBS: 080341252, IBAN: HR73 23600001101437160 Zagrebačka banka d.d. Temeljni kapital društva iznosi 3.700.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti

Telegram Klub kolaž Telegram Klub kolaž
Telegram Klub logo

Klub ekskluzivnih ponuda, pogodnosti i popusta,
samo za pretplatnike Telegrama.

Saznajte više