Portal za društvena i kulturna pitanja. I svijet koji dolazi.

PROMO

PROMO Pravila nagradnog natječaja Lykke

Heartbeat torta, macaronsi u obliku srca i valentinovski brest

FOTO: tgm creative

Dobitnici u nagradnim natječajima društva Telegram media grupa d.o.o. (dalje u tekstu: TMG) isključivo su čitatelji koji ispune zahtjev svakog pojedinačnog objavljenog natječaja na najkreativniji način dostavom vlastitih fotografija, zapisa, videozapisa i sl. u svrhu ispunjenja uvjeta koje postavlja TMG.

Odabir dobitnika ne ovisi o sreći, slučaju ili nekom drugom neizvjesnom događaju, nego se dobitnike bira isključivo po kriteriju kreativnog doprinosa i sudjelovanja u postupku natječaja. Broj dobitnika ovisi o broju nagrada koje se dijele i naznačuje se u svakom nagradnom natječaju posebno. U slučaju da se dijeljenja različitih nagrade, nagradu koja je označena kao prva dobiva čitatelj/ica koji/a dostavi najkreativniji doprinos u traženoj formi, a koji će biti odabran diskrecijskom odlukom TMG-a ili osoba koje TMG odredi.

Ukoliko sudjelovanje u natječaju podrazumijeva dostavu materijala koji bi mogli predstavljati autorsko pravo, autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (svi vizuali/slike, tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenesena u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe. Prihvaćanjem ovih Pravila, autori/svi sudionici natječaja, daju u korist pravo isključivog iskorištavanja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i na način da ovlašćuju TMG da prijavljene uratke oglašava u medijima kojima je nakladnik u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republiku Hrvatske, sukladno ovim Općim uvjetima nagradnog natječaja. Autori pobjedničkih radova prihvaćaju da se njihovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv TMG-a bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala/rada se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti TMG od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima nadoknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. TMG se obvezuje obavijestiti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od dana zaprimanja obavijesti o pokretanju postupka. TMG je ovlaštena sama raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Autora prema TMG-u ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Autora. TMG može sve prijavljene materijale uz potrebne dorade koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, Internet…), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici su dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema TMG-u po bilo kakvoj osnovi.

TMG ne odgovara za kvalitetu nagrada te ih dijeli onako kako ih dobije od partnera u nagradnim natječajima. Isto tako ne odgovara za nagrade koje šalje organizator. U slučaju nagradnih natječaja u kojima se dijele ulaznice za različite događaje (koncerte, kino ili kazališne predstave i sl.), organizator događaja, tj. partner u nagradnom natječaju preuzima odgovornost za sudjelovanje dobitnika na događaju. Ukoliko se nagrada vrati u redakciju ili je dobitnik ne preuzme na vrijeme, TMG se obvezuje čuvati nagradu najviše dva mjeseca od završetka trajanja nagradnog natječaja. Nakon tog roka nagrada se može upotrijebiti u promotivne svrhe.

Vrijeme održavanja nagradnih natječaja bit će objavljeno na stranici Super1.hr, a imena dobitnika nagrada bit će objavljena na istom mjestu gdje se održava nagradni natječaj, nakon isteka roka koji je naveden u nagradnom natječaju. Dobitnici će o detaljima preuzimanja biti obavješteni putem e-mail adrese ostavljenog u prijavnici, osim ako u članku nije navedeno drugačije (ukoliko se nagrade šalju poštom, dobitnike se ne obavještava e-mailom). Nagrade su neprenosive na treće osobe i ne mogu se zamijeniti za novac ili neku drugu vrijednost u nagradama navedenim u nagradnim natječajima.

Nagradni natječaj u suradnji sa brendom Lykke odvija se od 18.3.2022. do 21.3. 2022.

Nagradni natječaj odvija se u članku Super1 portala

Partner portala Super1 Lykke osigurava ove nagrade:

dva medaljona,Lace of Pag i Flower of Youth

Biraju se dva dobitnika na osnovi najkreativnijeg odgovora na objavi sa nagradnim natječajem.

Nagradno pitanje je : Koji miris u vama budi neku lijepu uspomenu? Opišite je.

Nagrade će partner Lykke po završetku natječaja dostaviti dobitnicima na zaprimljene adrese.

U nagradnim natječajima mogu sudjelovati svi čitatelji TMG-a uz neograničen broj prijava i ostavljanje kontakt podataka, osim ukoliko nije drugačije određeno nagradnim natječajem koji se poziva na ove Opće uvjete nagradnog natječaja.

Prihvaćanjem ovih ‘Općih uvjeta nagradnog natječaja’, svi sudionici suglasni su da se njihovi osobni podaci koriste u svrhu nagradnih natječaja. Isto tako, sudionici nagradnih natječaja su suglasni da će se njihovi osobni podaci obrađivati od strane partnera koji je obvezan osigurati sve potrebne mjere zaštite ovih podataka.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju:

  • zaposlenici TMG-a i/ili članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća)
  • osobe koje su izravno uključene u pripremu Natječaja i proglašenje pobjednika
  • sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim uz Natječaj, kao ni članovi njihovih užih obitelji

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

TMG zadržava pravo izmjene pravila u bilo kojem trenutku te će izmijenjena pravila biti objavljena na stranici Super1.hr.
U slučaju spora između TMG-a i sudionika natječaja, stranke će sve sporove nastojati riješiti sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.

Za sve upite možete nam se obratiti na mail: marketing@telegramgrupa.hr