Portal za društvena i kulturna pitanja. I svijet koji dolazi.

Život

Genijalna pravila za mame i tate: Ako maleno dijete mora u samoizolaciju, roditelji neće dobiti punu naknadu

Ako je učenik premalen da bi bio sam kod kuće, a roditelj ne može raditi na daljinu, izgledno je da će morati posegnuti za bolovanjem

Za točno tjedan dana učenici će se, prema detaljnim i zahtjevnim epidemiološkim uputama, vratiti u škole. Nastavu od kuće pohađat će učenici onih škola u kojima nije moguće ostvariti propisani razmak; razred će se podijeliti na dvije grupe koje će se rotirati u online i neposrednoj, školskoj nastavi. Od doma će nastavu na daljinu pohađati i učenici koji se zaraze koronavirusom, kao i učenici s propisanom mjerom samoizolacije zbog kontakta sa zaraženim učenikom.

Telegram je istražio u kojim slučajevima izolacija školskoga (ili vrtićkog) djeteta nužno znači izolaciju roditelja i ostalih članova kućanstava te što će točno biti s plaćom roditelja koji zajedno s djecom završe u samoizolaciji, odnosno s roditeljima koji odluče uzeti bolovanje za vrijeme djetetove izolacije.

Dijete u samoizolaciji, a roditelji?

Oko pitanja samoizolacije, konzultirali smo se s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Kako nam je pojasnila Ivana Pavić Šimetin, zamjenica Krunoslava Capaka, mjera samoizolacije izriče se samo onoj osobi koja je osobno bila u kontaktu s pozitivnom osobom. U tom se slučaju “osobe koje žive u kućanstvu s osobom u samoizolaciji, ponašaju uobičajeno”, kaže Šimetin. Tek ako osoba u samoizolaciji razvije znakove bolesti, testira se i bude pozitivna, objašnjava dalje Pavić Šimetin, “od tog trenutka su sve osobe koje žive s tom osobom u samoizolaciji”.

Dakle, ako je školarac pozitivan na Covid-19, s njim u izolaciju idu i članovi njegovog kućanstva, no ako je školarcu propisana samoizolacija jer je bio u kontaktu sa zaraženim učenikom, članovi njegova kućanstva ne moraju u samoizolaciju (sve do trenutka kad – i ako – školarac ne razvije znakove bolesti i bude pozitivan na koronu). No, što to sve znači za radne odnose roditelja školske i vrtićke djece i naknade njihovih plaća dok su na bolovanju?

Ako dijete iz škole ili vrtića dođe pozitivno na Covid-19, roditelji kao članovi kućanstva idu s djetetom u samoizolaciju. U tom slučaju, roditelji zaposleni na poslovima koji se ne mogu obavljati od kuće, moraju uzeti bolovanje. “Za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti zbog izolacije, osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u iznosu 100 posto od osnovice za naknadu plaće”, stoji u propisima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji se pozivaju na Zakon o zdravstvenom osiguranju.

Kada je naknada za bolovanje manja?

Ipak, drukčija i ekonomski nepovoljnija situacija čeka roditelje čija djeca završe u samoizolaciji kao kontakti sa zaraženim. Prema objašnjenju doktorice Pavić Šimetin, članovi kućanstva takve djece ne moraju u samoizolaciju (sve do trenutka kad – i ako – školarac ne postane pozitivan na koronu). No, ako se radi o malodobnoj djeci koja tijekom samoizolacije ne mogu sama biti kod kuće, a roditelj radi posao kojeg nije moguće raditi na daljinu, izgledno je da će morati posegnuti za bolovanjem. Taj će roditelj zbog bolovanja dobiti još nižu plaću.

Njegova će plaća za period bolovanja biti obračunata prema HZZO-ovoj odredbi o privremenoj nesposobnosti za rad radi njege člana obitelji; ako je dijete starije od sedam godina, roditelju na bolovanju naknada plaće iznosi 70 posto od osnovice za naknadu. Jednako kao i u uobičajenim situacijama kada roditelj uzima bolovanje zbog djeteta.

Puna naknada roditeljima djece do 3 godine

Osnovica za naknadu računa se, pak, tako da se u obzir uzme prosječni iznos plaće koja je roditelju isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojemu je nastupio slučaj zbog kojega se uzima bolovanje. Dakle, 70 posto od osnovice za naknadu isplaćivat će se roditeljima djece od 3 do 7 godina i starijima, koji zbog samoizolacije djeteta uzmu bolovanje dok će, primjerice, roditelji vrtićke djece do navršene tri godine starosti koja završe u samoizolaciji, na bolovanju ostvariti naknadu plaće u iznosu 100 posto od osnovice za naknadu, sukladno propisima HZZO-a.

Sumirajmo roditeljska bolovanja tijekom korone: roditelji vrtićke djece do 3 godine koja završe u samoizolaciji i roditelji koji završe u samoizolaciji (i na bolovanju) zbog Covid pozitivnog djeteta, imaju pravo na 100 posto od osnovice za naknadu plaće. Njihova ukupna plaća svejedno neće biti veća od 4257,28 kuna mjesečno, što je iznos mjesečne plaće za puno radno vrijeme koji će isplatiti Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Time će osobe koje inače imaju bitno veća primanja u samoizolaciji dobivati bitno manju plaću.

S druge strane, roditelji djece starije od 3 godine, koja moraju u samoizolaciju zbog kontakta sa zaraženim u školi, proći će još i gore; imat će naknadu plaće u iznosu 70 posto od osnovice za naknadu plaće. Šansu za punu naknadu plaće roditelji imaju samo ako im dijete oboli od koronavirusa pa i oni, dakle, moraju u obaveznu samoizolaciju.

Telegram Klub kolaž Telegram Klub kolaž
Telegram Klub logo

Klub ekskluzivnih ponuda, pogodnosti i popusta,
samo za pretplatnike Telegrama.

Saznajte više