Portal za društvena i kulturna pitanja. I svijet koji dolazi.

Život

Karcinom gušterače jedan je od najtežih oblika raka. Stručnjaci su sad uzbuđeni oko nove kombinacije terapija

Kliničko testiranje kombiniralo je intenzivnu kemoterapiju i zračenje uz uzimanje lijeka protiv visokog tlaka

FOTO: GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Lokalno uznapredovali karcinom pankreasa uključuje glavne abdominalne krvne žile i jedan je od najgorih oblika ionako smrtnog tumora te se ne može kirurški odstraniti. Kliničko testiranje, provedeno u Massachusetts General Hospital u Bostonu, kombiniralo je intenzivnu kemoterapiju i zračenje uz uzimanje lijeka protiv visokog tlaka, losartana što je dovelo do nepredviđenih rezultata i omogućilo kirurško micanje tumora kod 61 posto pacijenata. Na taj se način značajno povisila stopa preživljavanja.

Najnoviji element ovog kliničkog testiranja je upotreba lijeka losartana, zasnovana na saznanjima Rakesha K. Jaina, direktora laboratorija Steele i profesora na Harvardu, i njegovih kolega. Njihove su studije utvrdile su da losartan koji cilja angiotensin poboljšava isporuku lijeka za kemoterapiju na životinjskom modelu kod tumora dojke, pankreasa i karcinoma jajnika. To radi tako da oslobađa pritisak u mikrookolišu tumora koji fizički blokira isporuku lijeka i smanjuje opskrbu kisikom koji je potreban da bi se zračenjem razorile tumorske stanice.

Kod 34 od 49 pacijenata mogao se odstraniti tumor

Studije su već zabilježile da pacijenti koji uzimaju losartan ili slične lijekove za tlak žive dulje od ostalih koji uzimaju iste terapije protiv karcinoma. Nakon završetka kemoterapije kod 34 od 49 pacijenata mogao se odstraniti tumor, s time da je kod 30 bilo moguće kirurški posve odstraniti svako prisustvo kancerogenih stanica oko tumora. Kod tri pacijenta nigdje više nije bilo ni znaka tumoru.

“Do sada smo lokalno uznapredovali karcinom pankreasa smatrali neizlječivom bolešću, tako da ovi rezultati znače dramatičan napredak. Bazirano na njima, započeli smo novo kliničko testiranje koje će uključiti i imunoterapijski lijek nivolumab, jer se pokazalo da losartan aktivira i nekoliko puteva prijenosa lijeka”, kazala je koautorica studije Jennifer Wo za Harvard Gazette.

Telegram Klub kolaž Telegram Klub kolaž
Telegram Klub logo

Klub ekskluzivnih ponuda, pogodnosti i popusta,
samo za pretplatnike Telegrama.

Saznajte više