Grad Split jednoj je gospođi uzeo komad zemlje kako bi na njoj gradili cestu. Sad joj moraju platiti 550.000 kuna

Gradska uprava nije donijela rješenje o izvlaštenju pa je žena pokrenula sudski spor

ZADNJA IZMJENA: velj 5, 2019

Grad Split morat će platiti više od pola milijuna kuna vlasnici zemljišta koje joj je oduzeto za izgradnju Mihanovićeve ulice. Cesta se prije desetak godina počela graditi, no još nije dovršena, a gospođi nikada nije isplaćena odšteta za oduzetu imovinu.

Općinski sud u Splitu sada je nepravomoćnom presudom utvrdio da Grad Split konačno mora platiti naknadu za zemlju i to u iznosu 548.193 kune. Gospođi mora nadoknaditi i 83.843 kune sudskih troškova. Da zemljište vrijedi upravo toliko, utvrdili su građevinski vještaci.

Grad je stvarno planirao graditi cestu

Priča o ovom sporu počinje još 2000. godine kada u rujnu Grad Split donosi detaljni plan uređenja. Prema njemu će upravo preko parcele koja je u vlasništvu ove gospođe i njezine sestre prolaziti zapadni dio Mihanovićeve ulice. U pripremama za gradnju ovo zemljište ponovno se parcelira, a dvije sestre ostaju bez dijela imovine. Gospođi, kao suvlasnici, oduzima se gotovo 300 kvadrata zemljišta. No nije dobila nikakvu potvrdu, a još manje odštetu za to izvlaštenje.

Tek godinama kasnije, u rujnu 2013., njezinom odvjetniku stići će dopis iz Službe za imovinsko pravne poslove i izgradnju Grada Splita. U njemu stoji da se projekt zapadnog dijela Mihanovićeve ulice postepeno realizira i da je upravo te godine uvršten u Program gradnje objekata i uređenje komunalne infrastrukture. Napravljen je i idejni projekt, ishođena je lokacijska dozvola, a planirano je i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezanih za zemljišta na trasi prometnice.

Kako je grad mislio uzeti tuđe vlasništvo?

Ni tada nitko iz grada ni ne pokušava dogovoriti odštetu s ovom gospođom. Zbog svega toga bila je prisiljena pokrenuti sudski spor i zaštititi svoje vlasništvo. Tužbu je podnijela 2015. godine.

Kako se na sudu prisjetio njezin sin, obećavano im je da će se problem otkupa nekako riješiti. Događalo se to prije nekih osam-devet godina, ali od grada nije bilo nikakvih ponuda.

“Sve su to na mojoj zemlji radili prema generalnom urbanističkom planu. Bilo je predviđeno da tamo prođe put za stambene zgrade, no i dalje je tu ostao makadam, pun lokvi, bez asfalta. Grad je trebao taj put napraviti i ispuniti svoju obvezu prema nama, ali ništa od toga nije učinjeno”, svjedočila je vlasnica parcele.

Sud kaže: Postupak grada bio je nezakonit

Sud je na teren u samom finišu procesa poslao vještake koji su utvrdili da je u pitanju tzv. nerazvrstana cesta, a za takve ceste nadležna je lokalna samouprava, u ovom slučaju Grad Split. Geodetski vještak o tome je sud izvjestio u lipnju 2017., dok je građevinski vještak svoj nalaz dovršio krajem siječnja 2018. godine.

Predstavnici grada pokušali su se izvući od odgovornosti objašnjavajući kako na zemljištu ove gospođe doista nije izgrađena cesta pa stoga njezino pravo vlasništva i nije povrijeđeno. Napomenuli su i da im je još u svibnju 2011. istekla lokacijska dozvola za gradnju zapadnog dijela Mihanovićeve.

Sud je, u presudi donijetoj prije nekoliko dana, zaključio da odgovornost grada ipak postoji.

“Prema Zakonu o izvlaštenju, vlasnica parcele ima pravo na naknadu prema visini tržišne cijene u trenutku donošenja rješenja o izvlaštenju. Kako Grad Split uopće nije donio takvo rješenje, prema mišljenju ovog suda vlasnici pripada pravo na novčanu naknadu za nekretninu koja joj je oduzeta. Grad je na njezinom zemljištu započeo gradnju iako nije proveo postupak izvlaštenja”, stoji u presudi na koju Grad Split ima pravo žalbe.

Ana Raić Knežević
Telegram autor
1968 članaka Više o autoru
Više s weba
Ostanite uz telegramov program