Komentari

Kako su leasing kuće varale klijente

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga provela je nadzor nad poslovanjem 15 leasing kuća. Ovo su rezultati

Nepravilnosti ili kršenje zakona otkriveno je u čak 13 od 15 leasing kuća, a najčešće se radilo o nepravilnom obračunu kamata, neopravdanom i jednostranom mijenjaju kamatnih stopa u ugovorima o leasingu

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga provela je nadzor nad poslovanjem 15 leasing kuća za razdoblje od 2008. do 2020. godine. Iz rezultata provedenog nadzora proizlazi da su leasing kuće masovno varale svoje klijente uglavnom tako što su im neopravdano povećavale kamatne stope a time i rate leasinga. Radilo se o masovnoj pojavi s obzirom na to da je HANFA u travnju objavila da procjenjuju da je sporno oko 50 tisuća ugovora.

Nepravilnosti ili kršenje zakona otkriveno je u čak 13 od 15 leasing kuća, a najčešće se radilo o nepravilnom obračunu kamata, neopravdanom i jednostranom mijenjaju kamatnih stopa u ugovorima o leasingu – bilo da se radilo o marži ili ukupnoj kamatnoj stopi. Naime, utvrđeno je da su neke leasing kuće obračunavale rate ili obroke leasinga koje su bile veće od početno ugovorenih na temelju kamatnih stopa koje su svojevoljno odredile.

Ukupna vrijednost ugovora: 86 milijuna eura

U praksi je to izgledalo tako da je jedna leasing kuća počekom siječnja 2009. donijela odluku o promjeni kamatnih stopa za aktivne ugovore o leasingu sklopljene do kraja 2008. godine. Kamata je, naravno, povećana, a to povećanje odnosilo se na oko pet i pol tisuća ugovora, čija je ukupna vrijednost bila oko 86 milijuna eura.

To je bilo oko 95 posto tadašnjeg portfelja leasing kuće. Povećanje kamatne stope iznosilo je – ovisno o dotadašnjoj urednosti otplate leasinga – od jedan do dva postotna boda. Znači, ako je kamata do tada bila, na primjer, sedam posto, oni su je odjednom podigli na osam ili devet posto.

Lagali da su i njima poskupjeli krediti

Leasing kuća tvrdila je da su kamate morali povećati jer su i njima poskupjeli krediti kojima financiraju ugovore o leasingu. No, HANFA je nadzorom utvrdila da nije bilo porasta kamata na kredite koje je podigla leasing kuća, barem ne takvog koje bi opravdalo povećanje kamatnih stopa za ugovore o leasingu. Utvrdili su da je do porasta kamata došlo tek kod dva manja kredita koje je leasing kuća podigla, dok su istovremeno podigli kamate na 95 posto aktivnih ugovora o leasingu.

Osim toga, HANFA je utvrdila da se jedan od ta dva kredita kod kojih je došlo do povećanja kamata, ne može povezati s financiranjem tada aktivnih ugovora o leasingu, već je njega leasing društvo iskoristilo za zatvaranje nekih starijih kredita. Iz svega toga HANFA je zaključila da leasing kuća nije imala opravdanje za povećanje kamata u ugovorima o leasingu.

Kamate padaju, a rate leasinga ostaju iste

Drugi primjer kako su klijenti leasing kuća oštećivani odnosi se na ugovore u kojima je promjenjiva kamatna stopa bila ugovorena na bazi referentne kamatne stope – tromjesečnog EURIBOR-a.

Naime, kod jedne leasing kuće utvrđeno je da je od travnja 2015. do svibnja 2016. pogrešno, naravno na štetu klijenata, obračunavala rate ili obroke leasinga. Leasing kuća nije u svojim izračunima usklađivala promjenjive kamatne s tope, s referentnom kamatnom stopom kada je ona bila negativna. Znači, kada je EURIBOR otišao u minus, leasing kuća, umjesto da smanji kamate za svoje klijente, pravila se kao da se ništa ne događa.

Sad će morati precizno definirati uvjete promjene rata

Nadzorom su obuhvaćeni i aktualni ugovori, pa je tako HANFA nekim leasing kućama naložila da jasnije preciziraju u kojim slučajevima može doći do promjene kamatne stope.

Na primjer, jedna od njih u svojim Općim uvjetima ima odredbu da mogu povećavati ili smanjivati rate leasinga u slučaju “povećanja troškova (re)financiranja Davatelja leasinga.” Takve odredbe regulator smatra nedovoljno preciznima, te traži da se uvjeti u tipskim ugovorima precizno definiraju i da budu lako razumljivi klijentima.

Za još članaka poput ovog, prijavite se na Telegramove newslettere

Bespoštedno novinarstvo koje gura društvo naprijed.

Za neograničeno čitanje Telegrama i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa.

Pretplatite se
Već imam pretplatu