Portal za društvena i kulturna pitanja. I svijet koji dolazi.

Politika & Kriminal

Šest dekana Borasu je poslalo oštro pismo; ozbiljno ga prozivaju zbog načina na koji vodi Senat

Dekani izražavaju protest zbog načina na koji se u posljednje vrijeme održavaju sjednice Senata

09.05.2019., Sibenik - Studij energetske ucinkovitosti i obnovljivih izvora  organizirao je Dan otvorenih vrata na koje je bio kao gost i rektor Damir Boras te gradonacelnik Sibenika Zeljko Buric. 
Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
FOTO: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Nakon sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u utorak, na kojoj je smijenjena dekanica Filozofskog fakulteta Vesna Vlahović-Štetić, i dalje se nižu reakcije. Jučer je ostavku na članstvo u Senatu podnio profesor Nils Paar s PMF-a; objasnio je, pritom, da se na Senatu radi u atmosferi straha u kojoj se sve odluke koje predlaže rektor Damir Boras prihvaćaju nekritički i bez rasprave. Danas, pak, stiže reakcija šest fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, doznaje Telegram iz sveučilišnih krugova.

Radi se o pismu koje su tijekom prijepodneva, na adresu rektora Borasa, uputili dekani Prirodoslovno-matematičkog i Veterinarskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Fakulteta organizacije i infomatike, Fakulteta političkih znanosti i Akademije dramske umjetnosti. Dekani u pismu rektoru izražavaju protest zbog načina održavanja sjednica Senata koje se posljednjih mjeseci održavaju elektroničkim putem, bez ikakve mogućnosti diskusije, što je kulminiralo na sjednici u utorak kada je suspendirana dekanica Vlahović-Štetić.

Negativno svjetlo na Sveučilištu

U pismu rektoru Borasu, dekani šest fakulteta ograđuju se od takvog načina postupanja i rada sveučilišnih tijela. “Senat koji ne diskutira najvažnije odluke, ne može ni donijeti potpuno legitimne odluke!”, stoji u pismu koje potpisuje šestero dekana. Kažu i kako su opetovano upozoravali da su odluke Senata Sveučilišta donesene bez mogućnosti izvještajnog i diskusijskog dijela. Ističu i svoje mišljenje kako je prijelazom na elektroničko održavanje senatskih sjednica, bez omogućavanja diskusije, posve “onemogućena kvalitetna, konstruktivna i transparentna akademska rasprava i bačeno negativno svjetlo na naše Sveučilište”.

Kao posljednji primjer koji o tome svjedoči, navode održavanje sjednice u utorak na kojoj je potvrđena odluka rektora o suspenziji uprave Filozofskog fakulteta. Podsjećamo, sjednica se odvila elektroničkim putem, članovi Senata dopisno su Rektoratu dostavljali svoje glasove bez mogućnosti rasprave, a Telegram je izvijestio i o pritisku rektora na koji su upozorili pojedini članovi Senata.

Dekani dalje u pismu ističu kako su i rektoru i prorektorima više puta ukazivali na “nedemokratski rad Senata Sveučilišta u Zagrebu”. Posljednji put to su učinili kad su zahtijevali da se s dnevnog reda sjednice Senata uklone točke kojima se predviđa suspenzija uprave Filozofskog i imenovanje v.d. dekana Miljenka Šimprage iz sasvim drugog područja (op.a. inicijalno dolazi s Veterinarskog fakulteta). “Smatramo da o ovakvim delikatnim pitanjima treba raspraviti na sjednici Senata na kojoj je članovima omogućeno sudjelovanje u kvalitetnoj, akademskoj i demokratskoj raspravi”, pišu dekani rektoru.

‘Tražimo da se prekine s neakademskom praksom’

Borasu poručuju i kako su, zbog zaštite ugleda i dostojanstva njihovih fakulteta te generacija studenata i zaposlenika, primorani “obratiti Vam se i na ovaj način te pokazati da na Sveučilištu postoje i oni koji se ne slažu s takvim načinom rada”. Dodaju i kako njihovi “opetovani iskazi nezadovoljstva dosad nisu naišli ni na kakav odjek na sveučilišnim tijelima”, što ih je potaknulo na direktno pismo rektoru.

“Ovim istupom tražimo da se prekine s dosadašnjom neakademskom praksom, da se glasa transparentno te da se o osjetljivim točkama s elektroničkih sjednica koje zahtijevaju temeljitu raspravu još jednom raspravlja i odlučuje, kako u pitanje ne bi došla smislenost i svrsishodnost sudjelovanja naših fakulteta u radu sveučilišnih tijela”, zaključuje se u pismu koje potpisuju dekanica PMF-a Aleksandra Čižmešija, izabrani dekan PMF-a Mirko Planinić, dekan FER-a Gordan Gledec, dekanica FOI-ja Nina Begičević Ređep, dekan FPZG-a Zoran Kurelić, dekanica Akademije dramske umjetnosti Franka Perković te dekan Veterinarskog fakulteta Nenad Turk.