Portal za društvena i kulturna pitanja. I svijet koji dolazi.

Politika & Kriminal

Što se događa na Medicini u Osijeku: ‘Dekan sjedne u službeni auto i ode u svoju kliniku u Zagreb, na faksu je kaos’

Razgovarali smo s profesorima nezadovoljnim stanjem na fakultetu; dekan je njihove optužbe opovrgnuo

Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta u Osijeku (MEFOS) radi i odlučuje u neregularnom sastavu. Uz to, MEFOS djeluje protuzakonito i protustatutarno. Te dvije teške, vrlo ozbiljne optužbe na rad vodstva osječkog Medicinskog fakulteta, na čijem je čelu dekan, prof. dr. sc. Jure Mirat, nisu samo stavovi nezadovoljnih profesora izneseni u anonimnoj predstavci koja je početkom veljače ove godine došla i do Ministarstva znanosti i obrazovanja, već i službeni stav Odbora za statutarna i pravna pitanja Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, dostavljenog rektoru prof. dr. sc. Vladi Gubercu.

Odbor za statutarna i pravna pitanja, pak, takav je zaključak uglavnom temeljio na nalazu Državnog inspektorata od 20. rujna prošle godine, koje je obavilo nadzor, a povod je također bila jedna predstavka.

‘Sjedne u službeni auto i ode u svoju kliniku u Zagreb’

No, jedan od profesora s kojima smo razgovarali, a spadaju među one koji su nezadovoljni stanjem na osječkom Medicinskom fakultetu, smatraju da je osnovni razlog loših prilika nedovoljna angažiranost dekana Mirata i činjenica kako je, s obzirom na to da većinu vremena provodi u Zagrebu gdje radi kao ravnatelj u Poliklinici Kardioton, čiji je i osnivač, nedovoljno posvećen dekanskim obvezama.

“Naprosto tapkamo u mjestu, MEFOS stagnira, dekan u Osijeku provede dva, maksimalno tri dana u tjednu, sjedne u službeni automobil za koji je Fakultet imao novca, a za neke druge, hitnije potrebe nije, i ode u Zagreb. Zbog toga trpi dekanski kolegij čije se sjednice održavaju rijetko, pa mnoga važna pitanja ne dolaze na red”, kaže naš sugovornik, profesor na Medicinskom fakultetu u Osijeku.

‘Upitna je legalnost odluka koje donosi najvažnije tijelo’

On dovodi u pitanje i legalnost odluka Fakultetskog vijeća, najvažnijeg tijela MEFOS-a, s obzirom na to da je utvrđeno kako 12 nastavnika, članova Fakultetskog vijeća to ne mogu biti jer su izabrani u suprotnosti s odredbama statuta Medicinskog fakulteta. Doduše, Fakultetsko vijeće ima 39 članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom, dakle s najmanje 20 glasova.

U mišljenju koje je sastavio Odbor za statutarna i pravna pitanja, doduše, stoji kako je ”Fakultetsko vijeće moglo pravovaljano odlučivali ukoliko izuzme 12 članova, što je 27 članova Fakultetskog vijeća”, te kako je vidljivo da je u ovoj akademskoj godini ”na sjednicama Fakultetskog vijeća bilo više članova od natpolovične većine”.

Naš sugovornik, međutim, upozorava na činjenicu koja očito nije bila premet inspekcijskog nadzora, a to je pretpostavka da su na nekim sjednicama, teoretski, mogli prevagnuti glasovi upravo nelegalno izabranih članova. Primjerice, kvorum sjednice fakultetskog vijeća je minimalno 20 članova, a među njima mogli su biti i svih 12 nelegalno izabranih, pa bi njihovi glasovi mogli biti presudni za donesenu odluku. No, nitko nije radio analizu je li takvih situacija uistinu bilo, što otvara mogućnost primjedbama na regularnost odluka najvažnijeg tijela MEFOS-a.

Ugovor o suradnji s poliklinikom koju vodi osječki dekan

Nezadovoljstvo dijela profesora MEFOS-a usmjereno je prema dekanu i zbog ugovora o suradnji koji je Medicinski fakultet 23. svibnja 2013. potpisao s Poliklinikom Kardioton. Potpisnik ugovora je, uz sadašnjeg dekana Mirata, bio njegov prethodnik, bivši dekan MEFOS-a, prof. dr. sc. Aleksandar Včev. Taj ugovor, među ostalim, predviđa zajedničke znanstveno-istraživačke projekte, organiziranje simpozija, osiguranje pristupa bazama podataka, omogućavanje izrade znanstvenih (magistarskih, doktorskih) radova i drugo. Naši sugovornici smatraju da je riječ o sukobu interesa, s obzirom da je sadašnji dekan istodobno i ravnatelj Poliklinike s kojom je MEFOS potpisao spomenuti ugovor.

U Rektoratu osječkog sveučilišta Telegramu je rečeno kako je Fakultetsko vijeće nadležno za rješavanje problema na koje upozoravaju autori anonimne predstavke, ali i profesori s kojima je razgovarao Telegram. Ondje tumače da je mogući razlog nezadovoljstva i činjenica što dekan MEFOS-a nije iz Osijeka, već iz Zagreba. Slažu se da bi dužnost dekana mogao obnašati i netko od osječkih profesora, no, vele, odluka o tome je na Fakultetskom vijeću.

Ali to je već ”kvaka 22”, jer kako stoji u mišljenju Odbora za statutarna i pravna pitanja, koje je dostavljeno rektoru Gubercu, ”utvrđeno je protuzakonito i protustatutarno djelovanje Medicinskog fakulteta”, zbog nelegalnog izbora 12 nastavnika u Fakultetsko vijeće.

‘Taj je problem imaju i ostali medicinski fakulteti’

Telegram je o tim ozbiljnim primjedbama u dekanatu Medicinskog fakulteta razgovarao s profesorom Miratom i njegovim najbližim suradnicima, no oni tvrde kako osporena legalnost izbora 12 članova Fakultetskog vijeća nije samo problem MEFOS-a, već da je taj problem prisutan na kliničkim katedrama svih medicinskih fakulteta u Hrvatskoj.

Naime, u anonimnoj predstavci čije je navode potvrdio i Državni inspektorat, ali i mišljenje Odbora za statut i pravna pitanja senata Osječkog sveučilišta stoji kako su ”za predsjednike katedri izabrani djelatnici u znanstveno-nastavnom zvanju koji nisu sklopili ugovor o radu s najmanje 50 posto radnog vremena, već na MEFOS-u rade u dopunskom radu bez privole matične zdravstvene ustanove”.

Dekan i njegovi suradnici pojašnjavaju za Telegram kako je problem liječnika koji rade s pacijentima, a istovremeno i podučavaju studente, specifičan problem isključivo vezan uz profesore kliničkih Katedri posljednjih godina studija. Kažu kako ta specifična grupa liječnika nastavnika ne može odvojiti tu svoju dvostruku funkciju, te da taj problem postoji od osnivanja fakulteta. No, tvrde, zaustavljeno je daljnje sklapanje ugovora o dopunskom radu i nije ih bilo u mandatu sadašnjeg vodstva MEFOS-a. Također, kažu taj se problem rješava na razini Dekanske konferencije, gdje je to redovita točka sjednica tog tijela, te da se očekuje skoro rješenje problema na nacionalnoj razini.

Dekan tvrdi da faks ne trpi zato što on živi u Zagrebu

Telegramovi sugovornici iz vodstva MEFOS-a smatraju i kako među dijelom nastavnika postoji nezadovoljstvo pa i otpor nastojanjima vezanim uz napore za internacionalizacijom MEFOS-a i osnivanjem studija medicine na njemačkom jeziku za strane studente, što bi MEFOS-u, ali i cijelom Sveučilištu u Osijeku, dalo međunarodnu prepoznatljivost i pozicioniranje u internacionalnim okvirima.

Dekan Mirat kaže kako je 65 posto radnog vremena zaposlen na osječkom Medicinskom fakultetu, a na Fakultetu za dentalnu medicinu pet posto, dok ostatak od 30 posto radnog vremena radi u Poliklinici Kardioton u Zagrebu. Odbacuje da zbog činjenice što živi u Zagrebu trpi normalan rad MEFOS-a i kaže kako je u prošloj godini bilo 11 redovnih i pet izvanrednih sjednica Fakultetskog vijeća, a da se dekanski kolegiji održavaju u pravilu jednom tjedno, no da ih je zbog COVID-a, do trenutka našeg razgovora, u ovoj godini bilo ukupno sedam.

Na naš upit o korištenju službenog automobila, za što naši sugovornici koji se ne slažu s načinom na koji dekan Mirat vodi Medicinski fakultet i kažu da ga u Zagrebu koristi i u privatne svrhe, dekan odgovara kako se automobil koristi isključivo u službene svrhe o čemu postoji evidencija. Ali nismo dobili odgovor na pitanje postoji li odluka o 24-satnom korištenju automobila za potrebe dekana.

Dekan je htio uskladiti statut s inspekcijskim nalazom

Što se pak tiče ugovora o suradnji između MEFOS-a na kojem je profesor Mirat dekan i Poliklinike Kardioton u kojoj je ravnatelj i osnivač, tvrdi kako taj ugovor nikada nije bio u funkciji, te kako je stupajući na dužnost dekana Medicinskog fakulteta u Osijeku 1. listopada 2017., već sljedećeg dana potpisao izjavu o izbjegavanju sukoba interese i koja je od tada dostupna na mrežnim stranicama MEFOS-a.

Dio nezadovoljnih profesora očekuje da se problemi Medicinskog fakulteta riješe na višoj razini, pa prstom upiru na Rektorat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, ali i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. No, kao što smo vidjeli, u Rektoratu misle da sve treba riješiti Fakultetsko vijeće, a iz Ministarstva znanosti i obrazovanja zatražili su očitovanje na anonimnu predstavku i na tome je, za sada ostalo.

Kao što je ostalo i nezadovoljstvo dijela profesora koji misle kako je glavni problem MEFOS-a nedovoljna posvećenost dekana Mirata razvoju Medicinskog fakulteta u Osijeku i da bi taj posao trebao obavljati netko od osječkih profesora.

Novo ulje na vatru zategnutih odnosa na osječkom Medicinskom fakultetu doliveno je u srijedu, 8. srpnja, kada je fakultetsko vijeće odbilo izmjene Statuta medicinskog fakulteta koje je predložio dekan Mirat. On je naime predložio izmjene koje su trebale uvažiti primjedbe inspekcijskog nalaza, no većina u Fakultetskom vijeću njegove je priloge odbila, smatrajući da su nedovoljno utemeljene.